Dịch vụ

DỊCH VỤ CUNG CẤP TẢO
DỊCH VỤ CUNG CẤP TẢO
Xem thêm
Thu nhận - phân tích - chẩn đoán mẫu thu từ vùng nuôi tôm/cá
Thu nhận, phân tích chẩn đoán mẫu thu từ vùng nuôi tôm
Xem thêm
Gây bệnh thực nghiệm - thử nghiệm các loại chế phẩm - thuốc - phụ gia thức ăn
Gây bệnh thực nghiệm, thử nghiệm các loại chế phẩm, thuốc, phụ gia thức ăn
Xem thêm
Kỹ thuật M.I.C cho các loại thuốc, kháng sinh đồ, ứng dụng thực tế
Kỹ thuật M.I.C cho các loại thuốc, kháng sinh đồ, ứng dụng thực tế
Xem thêm
Hỗ trợ nông dân tầm soát dịch bệnh
Hỗ trợ nông dân tầm soát dịch bệnh
Xem thêm
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm cùng nông dân nuôi tôm
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm cùng nông dân nuôi tôm
Xem thêm
1 2 »