Dịch vụ

Dịch vụ chẩn đoán sức khỏe động vật thủy sản
-Phòng tránh và kiểm soát bệnh trên tôm -Thủ nghiệm gây bệnh để xác định hiệu của các các loại chế phẩm (diệt ký sinh/chế phẩm sinh học/phụ gia thức ăn) trong việc kiểm soát và phòng chống bệnh
Xem thêm
DỊCH VỤ CUNG CẤP TẢO
DỊCH VỤ CUNG CẤP TẢO
Xem thêm
Thu nhận - phân tích - chẩn đoán mẫu thu từ vùng nuôi tôm/cá
Thu nhận, phân tích chẩn đoán mẫu thu từ vùng nuôi tôm
Xem thêm
Gây bệnh thực nghiệm - thử nghiệm các loại chế phẩm - thuốc - phụ gia thức ăn
Gây bệnh thực nghiệm, thử nghiệm các loại chế phẩm, thuốc, phụ gia thức ăn
Xem thêm
Kỹ thuật M.I.C cho các loại thuốc, kháng sinh đồ, ứng dụng thực tế
Kỹ thuật M.I.C cho các loại thuốc, kháng sinh đồ, ứng dụng thực tế
Xem thêm
Hỗ trợ nông dân tầm soát dịch bệnh
Hỗ trợ nông dân tầm soát dịch bệnh
Xem thêm
1 2 »