Giới thiệu

Giới thiệu về Shrimpvet Lab
Phòng nghiên cứu bệnh học thủy sản Shrimpvet được thành lập do TS. Trần Hữu Lộc xây dựng và điều hành - Giảng viên Bộ môn bệnh học thủy sản thuộc Khoa Thủy sản trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM Việt Nam đồng thời là người tìm ra nguyên nhân gây bệnh EMS/AHPND trên tôm...
Xem thêm
Thư Ngỏ
Thư Ngỏ Của TS.Trần Hữu Lộc
Xem thêm
HOÀI BÃO VÀ SỨ MẠNG
HOÀI BÃO VÀ SỨ MẠNG
Xem thêm