HOÀI BÃO VÀ SỨ MẠNG

HOÀI BÃO VÀ SỨ MẠNG

Trở thành trung tâm nghiên cứu – xét nghiệm hàng đầu trong khu vực châu Á về phân tích – chẩn đoán bệnh trên tôm – cá và các đối tượng thủy sản.

Hỗ trợ người nuôi lựa chọn con giống tốt với các chỉ tiêu: tăng trưởng nhanh, sạch bệnh và chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường.

Đào tạo và liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản. Xây dựng các quy trình nuôi, quy trình chẩn đoán sức khỏe động vật thủy sản mang tính ứng dụng rộng rãi.