Liên hệ

  PHÒNG NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC THỦY SẢN SHRIMPVET
  Địa chỉ: 307, ĐH NÔNG LÂM TP. HCM, KP. 6, LINH TRUNG, THỦ ĐỨC, TP. HCM
  Điện thoại: (+84) 8 668 40 990 (Ms. Nhung)

 

  CHI NHÁNH SHRIMPVET - BÌNH DƯƠNG
  Địa chỉ: 4/15, KP. TÂN HOÀ, ĐÔNG HOÀ, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
  Điện thoại: (+84) 987 333 806 (Ms. Nhung)

 

  CHI NHÁNH SHRIMPVET - NINH THUẬN
   Địa chỉ: LÔ 83, HOÀ THẠNH, AN HẢI, NINH PHƯỚC, NINH THUẬN
   Điện thoại: (+84) 683 668 666 (Ms. Trân)

Hotline: (+84) 913 210 290 (TS. Trần Hữu Lộc)
Email: thuuloc@email.arizona.edu