Phòng Mô Học

PHÒNG NGHIÊN CỨU MÔ BỆNH HỌC(hình ảnh)

Quan sát tiêu bản mô dưới kính hiển vi để phân tích bệnh tật dựa vào các dấu hiệu thay đổi bất thường trên mô tế bào do ký sinh trùng, vi khuẩn hoặc virus gây ra.

Ngoài ra, một số phương pháp và chức năng khác như:

-          Thực hiện đánh giá sức khỏe của động vật thủy sản, quan sát ký sinh trùng, v.v… bằng kính hiển vi.

-          Chẩn đoán nhanh bằng phương pháp mô phết và nhuộm mẫu