Phòng sinh học phân tử

PHÒNG SINH HỌC PHÂN TỬ

Kỹ thuật chẩn đoán

-          PCR truyền thống

-          Realtime PCR

-          Pockit (di động, kiểm tra ngay tại vùng nuôi)

Xét nghiệm chẩn đoán và tầm soát các bệnh trên các đối tượng thủy sản như:

Bệnh trên tôm: Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (EMS/AHPND), vi bào tử trùng (EHP), đốm trắng (WSSV), hội chứng Taura (TSV), hoại tử cơ (IMNV), hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHNV), bệnh còi (MBV), bệnh đầu vàng (YHV), bệnh hoại tử gan tụy (NHP), bệnh đục cơ – trắng đuôi trên tôm càng xanh (MrNV), hội chứng tôm sú chậm lớn và Laem-Singh virus (LSNV),…

Bệnh trên cá: Bệnh hoại tử thần kinh (VNN), bệnh cá ngủ do Iridovirus, bệnh do Streptococcus spp., Aeromonas spp., v.v…

Bệnh trên nhuyễn thể: Ký sinh trùng nội bào Perkinsus sp., nội ký sinhCiliates, Nematopis, Copepod, ..