Tuyển dụng

Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Kỹ Thuật - Khoa Học Tôm Giống
Thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế và tiêu chuẩn quốc tế của trại Tôm giống.
Xem thêm
CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT - KINH DOANH
Phát triển thị trường tôm giống khu vực Miền Tây và chế phẩm sinh học, hỗ trợ kỹ thuật.
Xem thêm
Thông báo tuyển dụng
1) Kỹ sư sản xuất tôm giống 2) Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm PCR 3) Nhân viên thị trường
Xem thêm
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp. Kế toán viên.
Xem thêm